Sunday, April 27, 2008

Propagandans estestik.

Gick igenom Malmö i lördags när jag passerade Stortorget så träffade jag först på en grupp människor som gjorde folk uppmärksamma på förtrycket i Kina. När jag en timme senare gick igenom torget igen så hade den kinesiska propaganda maskinen startat ett motuppror. En mobb kinesiska ungdomar stod på andra sidan och vajade med flaggor och stod lyssnade på en ung talare förmodligen en kille som dem kände. Men mobbens syfte var ju att se ut som det var något intressant som hände.Man kan fråga hur många sådana här flash mobs som åker runt i världen nu inför OS för den kinesiska PR-maskinen.


På motsatt sida av den kinesiska PR-flash mobben:Det finns inget roligt med en diktatur som förtycker individer men det ligger något ironiskt och naivt med den är typen av propaganda det är så man vill sjunga med Monty Pyton:

The world today seems absolutely crackers,
With nuclear bombs to blow us all sky high.
There's fools and idiots sitting on the trigger.
It's depressing and it's senseless, and that's why...
I like Chinese.
I like Chinese.
They only come up to your knees,
Yet they're always friendly, and they're ready to please.

I like Chinese.
I like Chinese.
There's nine hundred million of them in the world today.
You'd better learn to like them; that's what I say.

I like Chinese.
I like Chinese.
They come from a long way overseas,
But they're cute and they're cuddly, and they're ready to please.

I like Chinese food.
The waiters never are rude.
Think of the many things they've done to impress.
There's Maoism, Taoism, I Ching, and Chess.

So I like Chinese.
I like Chinese.
I like their tiny little trees,
Their Zen, their ping-pong, their yin, and yang-ese.

I like Chinese thought,
The wisdom that Confucious taught.
If Darwin is anything to shout about,
The Chinese will survive us all without any doubt.

So, I like Chinese.
I like Chinese.
They only come up to your knees,
Yet they're wise and they're witty, and they're ready to please.

All together.

[verse in Chinese]
Wo ai zhongguo ren. (I like Chinese.)
Wo ai zhongguo ren. (I like Chinese.)
Wo ai zhongguo ren. (I like Chinese.)
Ni hao ma; ni hao ma; ni hao ma; zaijien! (How are you; how are you; how are you; goodbye!)

I like Chinese.
I like Chinese.
Their food is guaranteed to please,
A fourteen, a seven, a nine, and lychees.

I like Chinese.
I like Chinese.
I like their tiny little trees,
Their Zen, their ping-pong, their yin, and yang-ese.

I like Chinese.
I like Chinese.
They only come up to your knees..


1 comment:

Adam said...

I like blogs about "I like Chinese"
I like blogs about "I like Chinese"
I like blogs about "I like Chinese"

The wisdom that Confucious taught.
If Darwin is anything to shout about,
The Chinese will survive us all without any doubt.


Fasen intellektet i en dylik text är för mig mer fascinerande än sakfrågan ... sakfrågan där jag gärna diskuterar om det nu verkligen var PR-arrangemang från regeringen eller en spontan Pro-kina demonstration. Att det under lördagen var en pro-kinesisk demonstration med kan ju dock tyda på att det är, om inte organiserat från Peking, så iaf på nationell nivå.

Nǐ Hǎo!